Wypadek w drodze do pracy a ubezpieczenie i odszkodowanie

źródło: Unsplash.com

Jeśli podczas drogi do pracy doznamy uszczerbku na zdrowiu, możemy ubiegać się o odszkodowanie, a także o wypłatę świadczenia za czasową niezdolność do pracy. Kto w takich przypadkach wypłaca odszkodowanie: ZUS czy pracodawca? I jak można dodatkowo ubezpieczyć się przed wypadkiem w drodze do pracy?

Z tego artykułu dowiesz się:

 1. Co jest uznawane za wypadek w drodze do pracy?
 2. Kto płaci za wypadek w drodze do pracy - ZUS czy pracodawca?
 3. Jak wygląda procedura wypłaty odszkodowania po wypadku w drodze do pracy?
 4. Jak wyglądają świadczenia po wypadku w drodze do pracy?
 5. Kiedy nie otrzymamy odszkodowania za wypadek w drodze do pracy?

Co jest uznawane za wypadek w drodze do pracy?

Nie każde zdarzenie zostanie uznane za wypadek w drodze do pracy. Znaczenie mają takie rzeczy, jak fakt, gdzie dokładnie znajdował się poszkodowany w czasie zdarzenia oraz to, czy wracał do domu najdogodniejszą trasą. W związku z tym wypadek w drodze do lub z pracy ma miejsce, jeśli:

 • Zdarzenie było nagłe, zostało wywołane przyczyną zewnętrzną i nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia albo innej działalności, która stanowi tytuł ubezpieczenia rentowego.
 • Do zdarzenia doszło podczas drogi do domu, a droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.

Droga może zostać przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby. Ponadto za drogę do pracy uznaje się taką, która nie jest najkrótsza, ale jest najdogodniejsza dla osoby ubezpieczonej.

Za drogę do pracy można uznać także drogę, która przebiegała do domu z:

 • innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego,
 • zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych,
 • zwykłego spożywania posiłków,
 • odbywania nauki lub studiów.

Jeśli dojdzie do wypadku, należy poinformować o tym pracodawcę tak szybko, jak to możliwe. Zgodnie z procedurą zostanie sporządzona karta wypadku, która uzupełniana jest na podstawie oświadczenia pracownika. Aby dokumentacja niezbędna do wypłaty dostępnych świadczeń była pełna, trzeba będzie uzupełnić ją o dokumenty medyczne albo/i protokół wypadku spisany przez policję.

Wypadek w drodze do pracy - kto płaci, ZUS czy pracodawca?

To zależy od sytuacji oraz świadczenia. Jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu wypłaca ZUS. Z kolei za czas niezdolności do pracy, która powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy i która trwała łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego pracodawca ma obowiązek wypłacać pracownikowi wynagrodzenie za czas choroby w wysokości 100 proc. wynagrodzenia.

W przypadku niezdolności do pracy dłuższej niż 33 dni (w ciągu roku) pracownikowi będzie przysługiwać zasiłek chorobowy, wypłacany przez ZUS. Wysokość tego świadczenia wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku, która stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Wypadek w drodze do pracy a odszkodowanie

Jednorazowe odszkodowanie można uzyskać z dwóch źródeł:

 • Z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Z towarzystwa ubezpieczeniowego, jeśli posiadamy prywatne ubezpieczenie na życie wraz z NNW.

Wysokość odszkodowania obliczana jest procentowo. Ubezpieczyciel określa, ile procent wynosi uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego, a następnie na tej podstawie wylicza wysokość jednorazowego świadczenia. W przypadku prywatnych ubezpieczeń brana jest pod uwagę suma ubezpieczenia - maksymalna kwota odszkodowania, na jaką możemy liczyć za konkretny przypadek, wynika właśnie z niej.

Wypadek w drodze do pracy a świadczenie

Świadczenia od pracodawcy nie należy mylić z jednorazowym odszkodowaniem. To dwa różne przypadki. Świadczenie wypłacane jest przez cały okres niezdolności do pracy. Dzięki niemu poszkodowany może się normalnie utrzymać, nie martwiąc się o brak zarobków.

Dodatkowym komfortem psychicznym jest także prywatne ubezpieczenie zdrowotne, dzięki któremu można szybko uzyskać dostęp do specjalistów i rehabilitantów (bez kolejek). Z kolei prywatne ubezpieczenie na życie może zagwarantować nawet spłatę rat kredytu przez ubezpieczyciela w okresie, w którym nie będziemy mogli zarabiać. Wszystko zależy od wybranej oferty ubezpieczeniowej i jej rozszerzeń, a dostępne na rynku produkty ubezpieczeniowe są naprawdę różnorodne i obejmują ogrom sytuacji.

Kiedy nie otrzymamy odszkodowania za wypadek w drodze do pracy?

Wtedy, gdy zdarzenie nie zostanie uznane za wypadek w drodze do pracy (w przypadku ZUS) oraz wtedy, gdy dana sytuacja znajdzie się na liście wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela (w przypadku prywatnych polis). W wyłączeniach odpowiedzialności zawsze znajdziemy:

 • zdarzenia, do których doszło pod wpływem alkoholu,
 • zdarzenia, do których ubezpieczony doprowadza celowo (aby wyłudzić odszkodowanie),
 • zdarzenia, w których doszło w trakcie popełniania przestępstwa.

Przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej należy dokładnie zapoznać się z OWU, aby wnioskując potem o odszkodowanie nie spotkać się z odmową. Czytanie umowy to gwarancja zadowolenia z posiadanej polisy - a nie opłaca się płacić składek za produkt, z którego nawet nie skorzystamy w razie wypadku.

Autor:
Zespół redakcyjny Unilink

Skontaktuj się z nami