AXA Assistance

AXA Assistance to marka ubezpieczeniowa towarzystwa Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Brukseli działający w Polsce poprzez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Giełdowa 1 (01-211) w Warszawie.

Firma chroni i doradza klientom na każdym etapie ich życia, oferując produkty i usługi odpowiadające ich potrzebom w obszarach ubezpieczeń, ochrony osobistej, oszczędzania i zarządzania aktywami. AXA to wiodąca marka ubezpieczeniowa na świecie, zrzeszająca ponad 100 milionów klientów. AXA kieruje się czterema podstawowymi wartościami: przede wszystkim klient, jedna AXA, uczciwość, odwaga.

AXA Assistance oferuje szeroką gamę rozwiązań w zakresie usług Assistance (m.in. pomoc w przypadku awarii w domu, przedłużona gwarancja dla sprzętów domowych, ochrona pojazdu i podróżnych w czasie drogi) oraz ubezpieczeń turystycznych (m.in. w przypadku zachorowań, wystąpienia nieszczęśliwego wypadku i szkód materialnych).

O ubezpieczenia AXA Assistance zapytaj naszego Agenta.