DEFEND INSURANCE

DEFEND INSURANCE Sp. z o.o., część DEFEND INSURANCE GROUP, jest wiodącym dostawcą dodatkowych produktów ubezpieczeniowych dla sektora motoryzacyjnego, skupiającym swoją działalność na przedłużonych gwarancjach i ubezpieczeniach GAP oraz pozostałych innowacyjnych rozwiązaniach ubezpieczeniowych. Od 2017 roku, DEFEND INSURANCE posiada status Coverholder at Lloyd’s oraz posiada prawo zawierania oraz administrowania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Lloyd’s.

Od 2019r. DEFEND INSURANCE jest częścią międzynarodowej grupy ubezpieczeniowej Fortegra Insurance z ratingiem A –

DEFEND INSURANCE nieustannie dąży do przekraczania oczekiwań klientów poprzez rozwój bezkonkurencyjnych produktów oraz usług, które nie tylko odzwierciedlają obecne trendy, lecz na wielu polach wyznacza nowy kierunek.