LUX MED Ubezpieczenia

LUX MED Ubezpieczenia to marka ubezpieczyciela LMG Försäkrings z siedzibą w Sztokholmie, który działa w Polsce poprzez oddział LMG Försäkrings AB Oddział w Polsce i jest powiązany z grupą kapitałową LUX MED. Spółka prowadzi działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną zarówno dla Klientów indywidualnych, jak i grupowych.

LUX MED Ubezpieczenia – oferuje jedyne na rynku ubezpieczenie – Ubezpieczenie szpitalne LUX MED – Pełna Opieka, pierwsza na rynku polisa szpitalna „All risk”, która umożliwia kompleksowe leczenie w szpitalach Grupy LUX MED oraz starannie dobranych szpitalach partnerskich. Obejmuje całość leczenia; od diagnostyki szpitalnej, przez zabiegi planowe, pomoc w nagłych przypadkach, aż po rehabilitację poszpitalną i przegląd zdrowia. Ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem także porody i neonatologię. Od momentu zgłoszenia, przez cały proces leczenia w szpitalu, ubezpieczonego wspiera i prowadzi Koordynator Opieki Szpitalnej.