Prévoir

Towarzystwo Prévoir zostało założone we Francji w 1910 roku. Od początku funkcjonowało jako firma rodzinna i do dnia dzisiejszego nie należy do żadnej grupy kapitałowej. Jednocześnie jest jednym z pierwszych powszechnych towarzystw ubezpieczeniowych we Francji.

Podstawowym produktem ubezpieczeniowym firmy jest polisa na życie dla osób prywatnych. Do Polski ubezpieczyciel wkroczył w 2000 roku i jako pierwszy w Polsce, zaczął prowadzić działalność ubezpieczeniową za pośrednictwem ODDZIAŁU. Z kolei na terenie Portugalii działa od roku 1996, natomiast w Wietnamie od 2005 roku, a w Kambodży od 2011 roku.

W 2018 roku środki własne PRÉVOIR stanowiły 204% wymagań kapitałowych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej i jako firma solidna finansowo zapewnia swoim Klientom bezpieczeństwo.

O ubezpieczenia Prévoir zapytaj naszego Agenta.