Uniqa

UNIQA działa na polskim rynku od 30 lat. Właścicielem towarzystwa jest austriacki koncern ubezpieczeniowy UNIQA. Grupa ta jest jednym z największych ubezpieczycieli w Austrii, działa także w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Ponadto UNIQA posiada 3 submarki. Kierują one ofertę do klientów indywidualnych, biznesowych i sektora mieszkalnictwa. Każda ze spółek oferuje kompleksową ofertę ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych i życiowych.

UNIQA jest w Polsce liderem w ubezpieczaniu majątku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz ich mieszkańców. Chroni nawet 70% spółdzielni mieszkaniowych oraz pół miliona mieszkań. Dla klientów indywidualnych towarzystwo oferuje wybór polis komunikacyjnych, mieszkaniowych, na czas podróży, a także ubezpieczenia na życie i NNW.

Od 15 października 2020 roku UNIQA została także nowym właścicielem AXA w Polsce. Wszystkie spółki AXA, które w Polsce przejęła UNIQA, czyli: AXA Życie TU S.A., AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., AXA TFI S.A., AXA PTE S.A. i AXA Polska S.A., zmieniły markę na UNIQA po prawnym połączeniu spółek ubezpieczeniowych, co miało miejsce 9 kwietnia 2021 roku.

O ubezpieczenia UNIQA zapytaj naszego Agenta.