Wefox

Wefox Insurance AG jest towarzystwem pochodzącym z niemieckiego rynku ubezpieczeniowego, który jest w pełni zintegrowany z grupą Wefox. Grupa ta dąży do stworzenia ochrony dla swoich klientów od wszelkich ryzyk, opierając się na sztucznej inteligencji oraz urządzeniach IoT (Intertnet of Things). W obecnej chwili Grupa ma swoje oddziały w takich krajach europejskich jak Niemcy, Austria, Szwajcaria, Włochy i Polska.

Ubezpieczyciel współpracuje z Munich Re - jednym z wiodących w skali świata dostawców reasekuracji, ubezpieczeń podstawowych (komunikacyjnych, na życie, mieszkaniowych) i rozwiązań w zakresie ryzyka ubezpieczeniowego, działającym we wszystkich sektorach ubezpieczeniowych.

O ubezpieczenie Wefox zapytaj naszego Agenta.