Ubezpieczenie OC w YCD

Ubezpieczenie OC jest jedynym ubezpieczeniem obowiązkowym dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Ponieważ zakres ubezpieczenia OC jest regulowany Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, jest jednakowy we wszystkich towarzystwach. Różnice mogą wystąpić jedynie w cenie. Wybór towarzystwa ubezpieczeniowego jest sprawą indywidualną. You Can Drive posiada w swojej ofercie propozycje dla młodych kierowców. Dlaczego jest to ważne? Młodzi kierowcy nieposiadający żadnych zniżek związanych z ciągłością ubezpieczenia, narażeni są na wysokie koszty OC. You Can Drive wychodzi właśnie naprzeciw ich potrzebom.

OC w YOU Can Drive jest najlepszym sposobem na zabezpieczenie kierowcy przed wysokimi kosztami związanymi z wyrządzoną szkodą. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku kierowców młodych, których sytuacja finansowa nie jest jeszcze ustabilizowana.

W ramach OC You Can Drive odpowiada za szkody powstałe:

  • podczas ruchu pojazdu,
  • podczas zatrzymania i postoju,
  • podczas załadunku i rozładunku samochodu,
  • podczas wsiadania i wysiadania.