Zgłoszenie szkody w YCD

Zgłoszenie szkody w You Can Drive jest bardzo proste. Można to zrobić zarówno on-line jak i telefonicznie. Zgłoszenie przez internet wymaga wypełnienia odpowiedniego formularza, który można znaleźć na stronie towarzystwa. Aby proces przebiegł sprawnie, należy mieć przygotowane:

  • numer polisy,
  • dane uczestników zdarzenia,
  • przebieg i miejsce zdarzenia
  • oświadczenie sprawcy szkody jeśli takie zostało sporządzone.

Telefoniczne zgłoszenie szkody jest równie łatwe. Mając przygotowane te same dane co w przypadku zgłoszenia on-line, rozmowa z agentem przebiegnie szybko i sprawnie. Warto dodać, że Grupa Ergo Hestia, do której należy You Can Drive jest w systemie BLS . Jeśli ubezpieczyłeś swój samochód w You Can Drive i poniesiesz szkody wskutek zdarzenia drogowego, nie musisz szukać ubezpieczyciela sprawcy. Wystarczy, że skontaktujesz się z agentem swojej ubezpieczalni.

Agenci You Can Drive mając na uwadze młody wiek i brak doświadczenia swoich klientów pomogą w załatwieniu wszystkich formalności i wyjaśnią zawiłości języka urzędowego.

Jeżeli uczestnicy zdarzenia drogowego są zgodni co do jego przebiegu, do tego nikt nie poniósł uszczerbku na zdrowiu, a uszkodzenia dotyczą jedynie mienia, można wypełnić druk wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Dokument ten należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdego kierowcy.

Oświadczeniem stanowiącym dowód o czyjeś winie jest inny dokument - oświadczenie o winie sprawcy kolizji. Oba wzory dokumentów do pobrania poniżej.

Dokumenty do pobrania:
Wzór oświadczenia sprawcy kolizji drogowej >>
Formularz wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym >>