Lista Towarzystw Ubezpieczeniowych

 1. Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
 2. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.
 3. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.
 4. AWP P&C S.A. Oddział w Polsce
 5. Inter Partner Assistance S.A.
 6. Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce
 7. Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce
 8. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
 9. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
 10. Fortegra Europe Insurance Company Limited
 11. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.
 12. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.
 13. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 14. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 15. Generali AGRO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 16. Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.
 17. Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-Życie Polska S.A.
 18. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
 19. Lloyd’s Insurance Company S.A
 20. Squarelife Lebenversicherungs Aktiengesellschaf
 21. Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 22. Prévoir-Vie Groupe Prévoir S.A. Oddział w Polsce
 23. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
 24. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Życie S.A.
 25. SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
 26. SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 27. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 28. SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A.
 29. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"
 30. TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
 31. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 32. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 33. Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
 34. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A.
 35. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA" S.A.
 36. Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
 37. Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 38. Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
 39. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group
 40. VH Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział w Polsce
 41. Wefox Insurance AG spółka akcyjna oddział w Polsce
 42. Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.
 43. LMG Forsakrings AB O/w Polsce
 44. Insurance JSC Company DallBogg: Life and Health
 45. INSURANCE COMPANY "EUROINS" AD
 46. ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.
 47. AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
 48. Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółką Akcyjną
 49. INSURANCE COMPANY EUROINS JSC.

Aktualna lista Towarzystw Ubezpieczeniowych

Pełnomocnictwa wydane dla Unilink SA